Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een aantal van de veelgestelde vragen.

Hoe gaat neurotherapie in zijn werk?

Neurofeedback werkt door u feedback te geven over uw hersengolfpatronen. Via een EEG worden op verschillende plaatsen op uw hoofd uw hersengolven gemeten. Aan de hand hiervan kunnen we zien of uw EEG uit balans is en in hoeverre het verbeterd kan worden. Deze informatie wordt dan aan u gepresenteerd.

Om veranderingen in uw hersengolfpatroon te brengen, wordt gebruik gemaakt van operante conditionering. Uw hersenen vertonen van seconde tot seconde verschillen en door u te belonen als deze verschillen in de goede richting bewegen, kunt u uw hersenen trainen om het voor u meer gunstige golfpatroon te vertonen.

Omdat het niet mogelijk is voor de meeste mensen om bewust hun hersengolven te beïnvloeden wordt deze informatie indirect gepresenteerd d.m.v. een computerspelletje of een film. Door dit te verbinden met uw EEG wordt u beloond als uw hersenen het gewenste hersenpatroon vertonen. U wordt uiteraard niet "gestraft" als u niet de juiste hersenpatronen vertoont; de beloning wordt eenvoudig onthouden. Op deze manier passen wij onbewuste operante conditionering toe, zodat u uw hersenen terug in het gezonde hersengolfpatroon kunt brengen.

Wordt er stroom op mijn hersenen gezet?

Nee. Er worden uitsluitend sensoren op uw hoofd aangesloten: de electroden luisteren allen (de training is niet invasief). Ze komen niet onder stroom te staan en u krijgt geen schokken of stroomstoten. Neurofeedback is dus niet te vergelijken met electroshock-therapie. Neurofeedback is dus ook niet pijnlijk.

Hoe lang duurt een sessie?

Een sessie inclusief het gesprek duurt ongeveer 1 uur. De meeste mensen komen wekelijks een keer trainen. Soms kan het zijn dat uw brein naar meer feedback vraagt, we kunnen dan de trainingsfrequentie verhogen. Bij bepaalde protocollen is het ook wenselijk om de tijd tussen de trainingen te verkleinen.

Hoeveel trainingen zijn doorgaans nodig?

Dit is voor ieder individu anders. Het is o.a. afhankelijk van uw klachten, de mate van disbalans die uw hersenen vertonen en uw eigen wensen. Gemiddeld kan gezegd worden dat er rond de 20 trainingen nodig zijn om blijvend resultaat te boeken. Sommige mensen merken vanaf het begin al een duidelijke verbetering op, andere merken dit na een aantal trainingen.

Maakt het uit wie de neurofeedbacktrainer is?

Ja, dat maakt zeker uit. Omdat neurofeedback geen stand-alone therapie is, is het belangrijk om te weten of uw trainer nog meer voor u kan betekenen en/of zij een netwerk heeft van professionals waarmee zij samenwerkt. Daarnaast is minstens zo belangrijk dat u een goede vertrouwensband en relatie heeft met uw trainer. Uit onderzoek blijkt dat dit namelijk zeer bevorderlijk is voor uw welbevinden.

Is het resultaat van de training aan leeftijd gebonden?

Nee. in principe niet. Hersenen zijn erg flexibel als het om leren gaat! Neurofeedback kan zowel bij kinderen (vanaf 6 jaar), adolescenten, volwassenen als ouderen worden toegepast.

Kan ik tijdens de training van kind in de praktijkruimte blijven?

Tijdens de training staat uw kind voorop. Er zal ten alle tijden gekeken worden welke situatie voor hem of haar het beste is. Dit kan betekenen dat u er de ene training wel bij blijft en tijdens een andere training in de wachtkamer zal verblijven. Onafhankelijk van waar u tijdens de training van uw kind bent, zal er altijd overleg met u blijven plaatsvinden.

Is het nodig met medicatie te stoppen tijdens neurofeedbacktrainingen?

Nee, dit is nooit nodig. Het is wel belangrijk dat u samen met uw (huis)arts alert bent op de dosering van de medicijnen gedurende de trainingen. In sommige gevallen kan door vermindering van uw klachten door de neurofeedback trainingen het medicijngebruik verminderd of zelfs gestopt worden. Dit dient u echter altijd in overleg met uw behandelend arts te doen.

Zijn er bijwerkingen mogelijk door deze trainingen?

Uit ervaring is gebleken dat het genezingsproces tijdens een neurofeedback training luchtig en soepel verloopt en dat er dus geen bijwerkingen zijn. Het kan soms voorkomen dat u zich wat onrustiger voelt of dat uw klachten eerst een beetje erger worden in plaats van beter.

Dit laatste is meestal een teken dat er belangrijke veranderingen plaatsvinden en dat de balans wordt hersteld. Dit is geen reden om te stoppen met de trainingen, het is wel belangrijk dat u het aangeeft voor de volgende training, zodat de training eventueel kan worden aangepast aan uw tempo van genezen.

Zijn de resultaten blijvend?

De ervaring tot nu toe is dat indien uw klachten verdwijnen, deze ook niet of nauwelijk meer terug komen. Het effect van neurofeedback is blijvend.

Echter zwaar alcoholgebruik en anesthesie (bijvoorbeeld bij een volledige narcose) veroorzaken soms een terugval. Dit geldt ook voor nieuwe omgevingsfactoren zoals zeer langdurige periodes van zware stress of een nieuw emotioneel trauma. De aanleiding voor een tijdelijke terugval is echter niet altijd op voorhand te voorspellen, indien het mocht voorvallen hoeft u niet te schrikken. Een beperkt aantal trainingen zijn vaak voldoende om uw hersenen weer in balans te brengen.

Kan neurotherapie mijn persoonlijkheid veranderen?

U verandert niet als mens. Wel kan neurofeedback uw persoonlijkheid beter naar voren laten komen. Als u bijvoorbeeld hersteld van een depressie, dan zult u zich weldegelijk anders voelen en gaan gedragen. U komt dan in uw kracht, maar u bent en blijft dezelfde mens. Uw gedrag zal wellicht wel veranderen, maar alleen ten positieve.

Waar kan ik terecht als ik klachten heb?

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overhuid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op de site van de nfg.

De allereerste stap is echter dat u uw klacht bij mij zelf kenbaar maakt, zodat wij gezamenlijk kunnen bekijken of we uw klacht kunnen oplossen.

Vergoedt mijn verzekering deze trainingen?

Het is het beste als u zelf uw verzekering hiervoor benadert. Een deel van de kosten kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar als natuurgeneeskundig consult.

Ik ben aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie van Gezondheidszorg), vakgroep VIG. Op de website van de NFG (www.de-nfg.nl) vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars. Daarnaast ben ik ook lid van de RBCZ.

Indien uw zorgverzekeraar op bovenstaande lijsten voorkomen, kunt u vervolgens in uw eigen polis onder alternatieve geneeswijze terugvinden welk bedrag uw zorgverzekeraar vergoedt.