Sporters

"De wedstrijd is bijna ten einde, het is gelijkspel. Dit is het beslissende moment! U bent aan zet en alle ogen zijn op u gericht."

Deze situatie zal bij iedere sporter een beeld van herkenning oproepen. Uw lichaam is tot het uiterste voorbereid, maar één gedachte kan er voor zorgen dat uw lichaam net niet dat doet wat u ervan verwacht. Rust in uw hoofd is dan de eerste vereiste!

Brein en lichaam

Neurotherapie is een manier om uw hoofd rustig(er) te maken, zodat uw lichaam ongestoord de investering in vele uren lichamelijke trainingsarbeid kan waarmaken. Uw zenuwen spelen geen overheersende rol meer op de momenten dat het erop aan komt.

Van een overwinning raken we euforisch, we voelen de pijn en vermoeidheid van de zojuist gedane inspanning minder sterk. Verliezen we echter dan is alles teveel, de kleinste reactie in je lichaam wordt in je brein veel scherper waargenomen dan noodzakelijk.

Na neurotherapie zullen uw hersenen minder snel uit balans raken bij sterke emoties. Ze zullen deze sneller verwerken, zodat u kan genieten van de mooie momenten en minder lang blijft "hangen" in tegenslagen. Op deze wijze kunnen sporters zowel fysiek als mentaal werken aan hun persoonlijke doelen.

Neurofeedback wordt wereldwijd door topsporters ingezet met als doel hun prestaties te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn Roger Federer (tennis), Tiger Woods (golf) en AC Milan (voetbal).

Persoonlijke aanpak

Het is zeer goed mogelijk dat sporters niet met een klachtgerichte hulpvraag komen, maar dat tijdens de intake toch blijkt dat deze mensen met klachten rondlopen. Zij zullen deze klachten niet zien als hinder tijdens hun dagelijkse leven. Slaapstoornissen hebben in hun ogen te maken met het drukke trainingsschema en faalangst ervaren zij als "gezonde" spanning voor een wedstrijd.

Klachtgeriche aanpak

Als uit de intake blijkt dat uw hersenen (hersengolven) uit balans zijn en er sprake is van 'ruis' zal er gestart worden met het stabiliseren van uw hersenen. U kunt dit zien als het leggen van een stevig fundament.

Niet elke verandering betekent groei, evenals niet elke beweging in voorwaartse richting gaat. (Ellen Glasgow)

Slaat u die stap over, omdat u zo snel mogelijk resultaat wilt bereiken, dan is het goed mogelijk dat u uwzelf nog dieper in die klachten werkt. Op het ogenblik dat uw hersenen weer efficiënter met de hun beschikbare energie omgaan kan er gestart worden met de "Peak Performance" training.

Doelgerichte aanpak

De training zal in het teken staan van de doelen die door u gesteld zijn. Tijdens de neurofeedback trainingen dient er een goed overleg te zijn met u en eventueel uw coach. Een van de belangrijkste aandachtspunten hierbij is de trainingsintensiteit. De neurofeedbacktrainingen lijken voor de meeste sporters geen extra energie investering, maar het tegendeel is waar. Dus om te voorkomen dat u tijdens het traject uitgeput raakt, dient u tijdelijk uw fysieke trainingen op een lagere intensiteit te laten plaatsvinden.