Sessie en training

Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende redenen waarom mensen bij Acina terecht komen. Je zou kunnen zeggen dat deze mensen in een bepaald opzicht allemaal graag nieuwe dingen ontdekken om van te genieten.

Men kan geen nieuwe oceaan ontdekken zolang men de moed niet kan opbrengen de kust uit het oog te verliezen. (Chinees spreekwoord)

Op het ogenblik dat u start met trainingen heeft u zelf besloten om op ontdekkingstocht te gaan. Tijdens de sessies zal u stap voor stap uw leven ten positieve gaan veranderen.

Persoonlijke situatie

Bij elk contact zal er een gesprek plaatsvinden over hoe het met u gaat. Het is belangrijk om in goed vertrouwen te kunnen praten hoe u zich tussen de sessies heeft gevoeld, wat u heeft ervaren en wat u of uw omgeving is opgevallen. Op die manier stelt u mij in staat om de sessies zodanig vorm te geven dat uw persoonlijk traject zo optimaal mogelijk doorlopen kan worden.

Neurofeedback training

Bij aanvang van de training worden er een aantal elekroden op uw hoofd geplakt. Deze elektroden zijn aangesloten op hetzelfde apparaat als gebruikt is tijdens de qEEG meting. Dit apparaat meet uw hersenactiviteit. Een computer registreert deze activiteit en verstrekt uw hersenen extra beeld en / of geluidinformatie (feedback) over de manier waarop ze functioneren.

De feedback krijgt u wanneer u naar een film- of muziekdvd zit te kijken op een apart scherm. Tijdens het kijken naar het scherm wordt het beeld groter of kleiner en het geluid harder of zachter afhankelijk van hoe uw hersenen het doen.

Het geheim van het kunnen zit 'm in het willen. (Giuseppe Mazzini)

Door de neurofeedback trainingen met een bepaalde regelmaat toe te passen wordt er geappelleerd aan het zelforganiserend vermogen van uw hersenen. Uw hersenen zullen zelf bepalen hoe ze de extra verkregen informatie gaan gebruiken.

Aan het einde van elke training bespreken we hoe u zich op dat ogenblik voelt en laat ik u de trainingsresultaten van de betreffende training ook zien.

Andere vormen van biofeedback

Terwijl uw hersengolven worden gemeten, kunnen er tegelijkertijd nog een aantal metingen verricht worden. De lichaamssignalen die gemeten kunnen worden zijn:

Op deze lichaamsreacties kunt u, indien gewenst, ook feedback krijgen. Deze feedback kan tegelijkertijd worden gegeven met de feedback op uw hersengolven. Soms is het inzichtelijker voor u om één of meerder van deze lichaamsreacties losstaand te trainen. In dat geval krijgt u een ander scherm, waarop u een continu beeld krijgt van wat er in uw lichaam gebeurt. Hierdoor leert u uw eigen lichaamssignalen bewust te controleren. Deze vorm van training is voor veel mensen een mildere training, wat inhoudt dat uw hersenen minder belast worden.

Ondersteunende methode

De neurofeedback trainingen kunnen worden aangevuld met ondersteunende technieken, adviezen en coaching. Dit kan betekenen een sessie naast de neurofeedback trainingen bestaat uit: