Wat mag u verwachten?

Het is belangrijk te weten dat neurotherapie niet 'het nieuwe wondermiddel' is dat zomaar uw leven kan veranderen of uw klachten kan doen verdwijnen.

Persoonlijke situatie

De onevenwichtigheid in het patroon van uw hersengolven is er natuurlijk niet zomaar. Vaak is de onbalans langzaam ontstaan en is het een soort van gewoonte geworden. Uw brein weet niet beter dan dat het op die manier moet functioneren om te overleven.

Integrale benadering

Aangezien neurotherapie geen "stand-alone" is, wordt er samen met u bekeken waar u op dit ogenblik het meest baat bij heeft. Er wordt dus een persoonlijk plan van aanpak samengesteld waarbij de nadruk zal liggen op de neurofeedbacktrainingen. De neurofeedback trainingen kunnen ondersteund worden met o.a. oefeningen uit de ontwikkelingsmotoriek, leefstijladviezen, coaching, EFT en ergotherapeutische adviezen. Door een individuele aanpak zal niet iedereen hetzelfde ervaren, algemeen zijn de volgende veranderingen waarneembaar door uwzelf en/of uw omgeving.

Korte termijn veranderingen

Langere termijn veranderingen

Gekeken naar een langere termijn zal verdere verbetering van uw hersenfuncties plaatsvinden en klachten zullen verder afnemen of verdwijnen.

Periode na de trainingen

Het is niet zo dat het proces van verandering in uw hersenen na de neurofeedbacktrainingen meteen stopt. Uw hersenen hebben nu informatie over zichzelf gekregen en gaan verder met zich aanpassen. De feitelijke trainingen zetten dus eerder dingen in gang dan dat ze alleen op dat moment hun werk doen. Ook na het stoppen van de trainingen ziet u nog veranderingen plaatsvinden. Uw hersenen brengen zichzelf steeds beter in balans.