Wat is neurotherapie?

Op deze site worden zowel de termen neurotherapie als neurofeedback gebruikt. Met de term neurotherapie wordt bedoeld dat een geïntegreerde vorm van neurofeedback wordt aangeboden. Neurofeedback, ook wel neurotraining genoemd, is een van de vormen van biofeedback.

Biofeedback

Biofeedback is een verzamelnaam voor alle vormen van training waarbij door middel van terugkoppeling van effecten (=feedback) bepaalde lichaamsfuncties worden beïnvloed. Neurofeedback is eigenlijk een specifieke vorm van biofeedback. De vormen van biofeedback die ondersteunend aan het neurofeedbackproces worden ingezet zijn:

Neurotherapie

Neurotherapie verstrekt de hersenen extra informatie over de manier waarop ze functioneren. Tijdens de trainingen wordt een beroep gedaan op het zelforganiserend vermogen van de hersenen. De hersenen zullen zelf bepalen hoe ze de extra verkregen informatie gaan gebruiken.

In het algemeen zien we dat de hersenen efficiënter met de hun beschikbare energie leren omgaan. De hersenen (hersengolven) komen in balans, de 'ruis' verdwijnt. Met als merkbaar resultaat dat huidige klachten verminderen of verdwijnen.

Hersengolven

Om een nieuwe balans te realiseren wordt er tijdens de neurotherapie gewerkt met hersengolven (EEG). In elke bewustzijnstoestand domineert een andere frequentie in de hersenen. Zo verschilt de onderlinge verhouding van de hersengolven per activiteit.

  • Omschrijving van hersengolven
  • Grafiek van hersengolven

Omschrijving van hersengolven

Bij neurotherapie wordt onderscheidt gemaakt tussen verschillende groep hersengolven, hieronder volgt een korte omschrijving per groep

Delta golven (0-4Hz)
Deze golven overheersen tijdens diepe slaap.
Theta golven (4-8Hz)
Deze golven zijn dominant tijdens de toestand tussen waken en slapen.
Alfa golven (8-12Hz)
In een toestand van ontspanning is er op veel plaatsen in de hersenen een hoge activatie van deze golven.
Beta 1 golven (12-15Hz)
Deze golven horen bij een heldere waaktoestand.
Beta 2 golven (15-22Hz)
Deze golven horen bij denken, rekenen en lezen.
Beta 3 golven (22-32Hz)
Deze golven overheersen vaak bij veel of langdurige stress.
Gamma golven (32-40Hz)
Deze golven zijn dominant in bepaalde stadia van bewustzijn.

Grafiek van hersengolven

Er zijn verschillende manieren om hersengolven in een grafiek weer te geven, een van de mogelijkheden ziet u hier.