Kinderen

Tijdens ons hele leven nemen we voortdurend informatie op vanuit ons lichaam en de omgeving: we selecteren het en verbinden het met elkaar. We leren ook om prikkels uit te sluiten die niet relevant zijn. Kortom we leren en ontwikkelen ons ons hele leven!

Jong geleerd is oud gedaan!

Als ouder gaat u er vanuit dat uw kind zich stapje voor stapje zal ontwikkelen in een min of meer voorspelbare volgorde. Het komt echter voor dat kinderen niet de kans krijgen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Er worden stapjes overgeslagen, waardoor uiteindelijk de ontwikkeling van kinderen kan stagneren.

Brein en lichaam

Neurotherapie is een manier om het hoofd van uw kind rustig(er) te maken en eventueel de verstoorde balans in hun hersenen (hersengolven) te herstellen. Op deze wijze komen zij niet in een vicieuze cirkel terecht en kunnen zij zich, net als hun leeftijdsgenootjes, verder ontwikkelen.

Kinderen die geen liefde ontvangen, worden volwassenen die geen liefde schenken. (Pearl S.Buck)

Tijdens de neurotherapie is het daarnaast van meerwaarde dat er samen met u, als ouders, in kaart wordt gebracht welke ontwikkeling uw kind heeft doorlopen. Om zo duidelijk te krijgen aan welke stap er extra aandacht moet worden gegeven. Een van de methode om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van uw kind is om te kijken naar de stappen binnen de sensorische integratie.

Sensorische Integratie

Sensorische integratie is het geheel van waarnemen en bewegen. We nemen prikkels waar van het eigen lichaam en vanuit de omgeving via onze zintuigen:

Door de voordurende interactie tussen waarnemen en bewegen ontwikkelt zich o.a.

Ontwikkelingsoefeningen en neurotherapie ondersteunen elkaar uitstekend. Bij kinderen is het zelfs sterk aan te bevelen!