Integrale benadering

Door diverse omstandigheden kunt u steeds meer afhankelijk worden van anderen - op een andere manier dan "gezonde" mensen van elkaar afhankelijk zijn. Vanuit uw persoonlijke nood zoekt u een hulpverlener, die u als mens (en niet als nummer) kan helpen.

Vertrouwensrelatie

Acina kan u pas werkelijk helpen als er een vertrouwensrelatie mogelijk is en als de verantwoordelijkheid door beiden (hulpvrager en hulpverlener) wordt gedragen.

Vanaf het eerste moment dat er contact is tussen u en mij, kunt u dan ook verwachten dat ik zal werken aan een goede vertrouwensrelatie.

Holistische benadering

Acina biedt een integrale benadering op maat en verbindt traditionele behandelwijzen met moderne inzichten en technieken van bewustzijnsgroei en lichaamswerk, van spirit, mind en body.

Tevens wordt gewerkt vanuit een holistische benadering. Het is een expertise van Acina om te kijken naar de hele mens en zijn unieke wezen.

Iedereen is gekneed uit hetzelfde deeg, maar niet gebakken in dezelfde oven. (jiddisch spreekwoord)

De interventies binnen Acina zijn erop gericht om de natuurlijk potentie van brein en lichaam vrij te maken en tot ontwikkeling te laten komen.

Neurotherapie

Neurotherapie is een geïntegreerde vorm van neurofeedback. Dit betekent dat de neurofeedback wordt aangevuld met ondersteunende technieken, adviezen en coaching. Dit kan betekenen dat ik u naast de neurofeedback trainingen bijvoorbeeld doelgerichte psychomotorische oefeningen laat uitvoeren of bij kinderen aandacht besteedt aan het schrijven en lezen.

"Neurofeedback is never a stand alone therapy" (Marty Wuttke)

De optimale therapeutische benadering zal binnen Acina niet alleen afhangen van het toepassen van technische vaardigheden, maar ook van andere even wezenlijke kwaliteiten als: