Filosofie achter neurotherapie

De filosofie achter het effect van neurotherapie start bij de basale werking van ons eigen lichaam.

Vraag-aanbod principe

Ons lichaam werkt volgens het 'vraag-aanbod' principe. Het zal zich altijd proberen aan te passen aan dat wat er 'gevraagd' wordt. Wordt er veel inspanning gevraagd, dan wordt onder normale omstandigheden ons lichaam sterker of wordt het uithoudingsvermogen beter. Stop je met deze inspanning dan keert je lichaam voor een groot deel terug naar de oorspronkelijke situatie. Maar indien de inspanning vaker wordt geleverd, zal er een nieuwe situatie ontstaan.

'Trainingseffect' bij fysieke processen

Vanuit de sportwereld weet vrijwel iedereen dat langdurige training maakt dat behaalde resultaten ook langer behouden blijven. Je lichaam past zich in dit geval in positieve zin aan!

De meeste mensen staan minder positief tegenover ditzelfde principe van 'vraag-aanbod' als we het toepassen op ons eetgedrag. Als we gedurende langere tijd meer eten dan er verbrand wordt, wordt ons lichaam namelijk steeds zwaarder. De weg terug is moeilijk, omdat ons lichaam bepaalde aanpassingen blijvend heeft gemaakt.

'Trainingseffect' bij mentale processen

Hetzelfde proces vindt plaats als kinderen op de basisschool leren rekenen. Hoe vaker ze de tafeltjes moeten opzeggen, hoe gemakkelijker het wordt. Het uiteindelijk resultaat kan zijn dat je op latere leeftijd met gemak aan de kassa je boodschappen kan afrekenen. Je lichaam past zich in dit geval dus weer in positieve zin aan!

Echter ook langdurige druk, spanning en stress zullen veranderingen teweegbrengen, welke hun sporen nalaten in ons lichaam. In feite drukt alles wat we in ons leven meemaken een stempel op ons als mens. Met name traumatische ervaringen zullen ook als 'schokeffecten' terug te vinden zijn. In situaties van spanning en stress gaat uw lichaam zich instellen om in actie te komen. Dit proces is wederom heel basaal: tijdens dreiging moet je snel kunnen vechten of vluchten. Het proces kost echter ook veel energie. Wanneer we langere tijd in deze toestand verkeren, komen we energie tekort. We plegen als het ware roofbouw op ons lichaam.

In deze gevallen zou het echter zeer wenselijk zijn dat er geen trainingseffect zou plaatsvinden. We hoeven niet 24 uur per dag klaar te staan om te vluchten of te vechten! Hoewel ons lichaam een grote mate van aanpassing- en zelfherstellend vermogen kent, heeft het natuurlijk ook zijn grenzen. Op een bepaald punt raken onze compensatie mogelijkheden uitgeput en raakt ons lichaam steeds meer uit balans. Zo ontstaat een neergaande spiraal: in de loop van de tijd worden de reacties steeds heftiger, omdat ook andere situaties die lijken op de bedreigende situatie, dezelfde reactie gaan uitlokken. Met als gevolg een heel scala van klachten.

Principe achter neurotherapie

Tijdens de neurofeedback trainingen doen we wederom een beroep op feit dat ons lichaam werkt volgens het 'vraag-aanbod' principe. We bieden ons brein nieuwe informatie aan in de vorm van feedback!

In de afgelopen twintig jaar zijn veel gegevens verzameld met betrekking tot de relatie tussen dat wat er aan hersenactiviteit (EEG) te zien is en met welke klachten mensen rondlopen. Hierdoor kunnen we feedback aanbieden, welke is afgestemd op elk individu afzonderlijk.

Door ons brein gedurende langere tijd deze nieuwe informatie aan te bieden creëeren we een nieuwe situatie, een nieuwe balans!