Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op acina.nl.

Door deze webpagina te bezoeken en/of de of via deze pagina aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze pagina worden ontleend. Acina.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze pagina uitdrukkelijk van de hand.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze webpagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De bronnen die gebruikt zijn geworden, kunnen geacht betrouwbaar te zijn. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie van deze pagina. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke en/of psychische klachten altijd eerst uw (huis)arts. De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer er op deze pagina links naar websites van derderen worden weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Acina.nl aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze pagina. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door acina.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Acina.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.