Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven van tegenwoordig vraagt topprestaties van haar medewerkers. Ze willen het hoogste potentiaal uit hun managers en medewerkers halen om zo het optimale uit hun bedrijf te halen. Een van de mogelijkheden om als bedrijf hier sturing aan te geven is te streven naar:

"Mens sana in corpore sano"

Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers al de mogelijkheid tot bedrijfsfitness aan. Maar dit is vaak niet genoeg. Er dient namelijk aandacht te zijn voor zowel lichaam als geest!

Brein en lichaam

Neurotherapie is een manier om uw hersenen flexibeler en robuuster te maken. De robuustheid zorgt ervoor dat adequater op situaties gereageerd kan worden. De flexibiliteit zorgt ervoor dat men beter voorbereid is op wisselende omstandigheden.

Op deze wijze worden werknemers in de gelegenheid gesteld het beste uit zichzelf te halen. Waardoor het bedrijf een prestatieverbetering zal zien in de vorm van:

Verzuimpreventie

Het is voor een bedrijf van groot belang dat medewerkers gezond en optimaal inzetbaar zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam verhoogt het welzijn en reduceert het arbeidsverzuim.

Stressgerelateerde klachten, maar ook een burn-out zijn belangrijke kostenposten bij ziekteverzuim. Aandacht voor preventie op mentaal gebied vermindert de investering die nodig is binnen verzuimmanagement en draagt bij aan een optimale inzetbaarheid en productiviteit van de medewerkers. Voorkomen is beter dan genezen!

Re-integratie

Ondanks alle goede zorgen kunnen werknemers toch ziek worden en zieke werknemers verdienen vanzelfsprekend aandacht. Goede begeleiding stimuleert een spoedige terugkeer naar de werkplek en vormt ook de basis voor een zo soepel mogelijke re-integratie. Dat is in het belang van de zieke medewerker zelf maar ook in dat van de organisatie en de maatschappij.

Verzuim moet worden opgevangen door de organisatie: er moet gezorgd worden voor vervanging, de Wet Verbetering Poortwachter moet worden nageleefd en bij langdurig verzuim moet de werkgever het salaris twee jaar doorbetalen. Veel inspanning en extra kosten dus. Een snelle en zorgvuldige re-integratie is in het belang van alle partijen.

Binnen het re-integratietraject kan neurotherapie worden ingezet om de verstoorde balans in de hersenen (hersengolven) van de betreffende werknemer te herstellen, met als (naaste) doel het verbeteren van: